Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona główna
Szukaj:   
 

 
 

Hanna Kępka

Specjalista z zakresu analiz ekonomicznych, informacji gospodarczej, marketingu, promocji oraz z zakresu organizacji, zarządzania, spraw personalnych i administracyjnych.
Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych i dyrekcyjnych, kierowała dużymi projektami realizowanymi przez Instytut, posiada także umiejętność pracy w zespole, umiejętność prowadzenia negocjacji, znajomość podstawową prawa pracy, znajomość podstawową prawa związanego z zamówieniami publicznymi, doświadczenie w organizowaniu konferencji, seminariów naukowych i szkoleń.

Wybrane publikacje/opracowania (współautor):

- Polska twój partner gospodarczy, współautor od 1994 r. do 2008 r., publikacja wydawana przez IKCHZ i IBRKK.
- Mapa możliwości polskiego eksportu, IKCHZ, Warszawa 2006,
- Polskie inwestycje za granicą, współautor od 2006r. do 2012 r., publikacja wydawana przez  IKCHZ i IBRKK,
- Identyfikacja wewnętrznych oraz zewnętrznych barier na rynkach zagranicznych dla internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, IBRKK, Warszawa 2007,
- Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu. Kraje Wspólnoty Niepodległych Państw. Rosja. Ukraina. Kazachstan. IBRKK, Warszawa, wrzesień 2009,

- Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu. Kraje Ameryki Łacińskiej. Argentyn. Brazylia. Kolumbia, IBRKK, Warszawa 2010.

- Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu. Kraje Azji. Korea Południowa. Malezja. Wietnam, IBRKK, Warszawa 2011,

- Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu. Kraje Afryki. Algieria. Egipt, IBRKK, Warszawa 2012,

- Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu. Kraje Zatoki Perskiej. Arabia Saudyjska. Katar. Zjednoczone Emiraty Arabskie, IBRKK, Warszawa 2013,

- Polskie inwestycje za granicą 2010-2012, IBRKK, Warszawa czerwiec 2013,

- Współpraca Chin Kontynentalnych z zagranicą, IBRKK, Warszawa 2014,

- Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej, IBRKK, Warszawa 2014.

- Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu. Unia Europejska. Bułgaria. Rumunia, IBRKK, Warszawa 2015.

- Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2014-2017, IBRKK, Warszawa 2016,

- Konwergencja realna szansą dla polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych, IBRKK, Warszawa 2016.

Portale internetowe:

- Portal Promocji Eksportu Eksporter.gov.pl - współredaktor w latach 2002-2004, realizowany na zamówienie MG,
- Portal HandelUE.pl współtwórca i współredaktor w latach 2004-2014, realizowany przez IKCHZ i IBRKK.

Udział w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych:

- Projekt SPO RZL- 2.3a „Masterpress - doskonalenie kwalifikacji i szkolenie kadr" - kierownik projektu, okres realizacji: październik 2006 - luty 2008,
- Projekt DWF_2_1.1_289 „Wpływ wejścia Polski do strefy euro na bezrobocie i zatrudnienie"- asystent projektu I, okres realizacji: styczeń 2007 - czerwiec 2008.

Poniżej publikacje mgr Hanny Kępki (autor/współautor) dostępne w księgarni Instytutu.Publikacje
Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej [2014], Warszawa, 2014
Polskie inwestycje za granicą 2010-2012 [2013], Warszawa, 2013
Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu: Kraje Afryki - Algieria, Egipt [2012], Warszawa, 2012
Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu: Kraje Azji Południowej i Azji Południowo-Wschodniej – Indie, Indonezja [2017], Warszawa, 2017 Nowość!
Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu: Kraje Zatoki Perskiej - Arabia Saudyjska, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie [2013], Warszawa, 2013
Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu: Unia Europejska – Bułgaria, Rumunia. Wybrane aspekty [2015], Warszawa, 2015
Studia i materiały (Nr 90). Polskie inwestycje za granicą [2010], Warszawa, 2010
Studia i Materiały (Nr 92). Polskie inwestycje za granicą [2011], Warszawa, 2011
Studia i Materiały (Nr 93). Polskie inwestycje za granicą [2012], Warszawa, 2012
Współpraca inwestycyjna Chin Kontynentalnych z zagranicą [2014], Warszawa, 2014