Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona główna
Szukaj:   
 

 
 

Janusz Chojna

Kierownik Zakładu Koniunktury Światowej IBRKK, absolwent Instytutu Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek - teoria ekonomii).

Redaktor naczelny corocznego raportu IBRKK „Inwestycje zagraniczne w Polsce".
Członek Rady Rozwoju Eksportu przy Ministrze Gospodarki
Członek Grupy Roboczej AIECE ds. Cen Surowców i Handlu Światowego (AIECE Working Group on Commodity Prices and World Trade)

Obszary zainteresowań badawczych

 • bezpośrednie inwestycje zagraniczne
 • polityka proeksportowa
 • polityka energetyczna
 • koniunktura na światowych rynkach surowców
 • innowacyjność i konkurencyjność gospodarki

Udział w projektach badawczych

 • 2010-2011 - projekt badawczy MNiSW pt. „Ceny w handlu zagranicznym Polski na tle nowych tendencji na rynkach światowych - aspekty makro- i mikroekonomiczne" (NN112295238)
 • 2006-2007 - projekt badawczy MNiSW pt. „Kondycja polskiego sektora eksportowego w latach 1994-2004 i możliwości jego rozwoju w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej" (1 H02C05730)
 • 2005-2007 - międzynarodowy projekt badawczy INDEUNIS (Industrial Restructuring in the NIS: experience of and lessons from the new EU Member States), realizowany w ramach 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej

Wybrane publikacje

 • Ceny na rynku światowym, w: Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2011 roku (red. J. Przystupa), IBRKK, Warszawa 2012
 • Ceny na głównych światowych rynkach towarowych, w: Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2010-2013 (red. K. Marczewski), IBRKK, Warszawa 2012
 • Szacunek terms of trade Polski w obrotach surowcowych, w: Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2010-2013 (red. K. Marczewski), IBRKK, Warszawa 2012
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, w: Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2011-2012 (red. J. Kotyński), IBRKK, Warszawa 2012
 • Miejsce podmiotów z kapitałem zagranicznym w gospodarce Polski, w: Inwestycje zagraniczne w Polsce 2009-2011 (red. J. Chojna), IBRKK, Warszawa 2011
 • Rola podmiotów z kapitałem zagranicznym w polskim handlu zagranicznym, w: Inwestycje zagraniczne w Polsce 2009-2011 (red. J. Chojna), IBRKK, Warszawa 2011
 • Economic Restructuring and FDI Policies for NIS: Lessons from the Polish Experience, w: Economic Restructuring and Integration in Eastern Europe, Experiences and Policy Implications (red.: R. Grinberg, P. Havlik, O. Havrylyshyn), Nomos, Baden-Baden 2008 (współautor)
 • Sytuacja koniunkturalna i bariery działalności polskich eksporterów. Wyniki badań metodą testu koniunktury (red. K. Marczewski), IBRKK, Warszawa 2007 (współautor Ewa Duchnowska)
 • Doświadczenia Polski w zakresie ograniczania energochłonności i poprawy bezpieczeństwa energetycznego - wnioski dla Ukrainy, perspektywy współpracy (red. J. Chojna), IBRKK i Ukraińska Akademia Handlu Zagranicznego, Kijów 2007 (w jęz. ukraińskim, współautor)
 • Zmiany cen na światowych rynkach towarowych i ich oddziaływanie na gospodarkę Polski, w: Diagnozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce (red. K. Piech, S. Pangsy-Kania), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003
 • Powiązania cen w polskim handlu zagranicznym z cenami światowymi w latach 1995-1997 (towary surowcowe), Studia i Materiały Statystyczne, GUS, Departament Cen, Warszawa 1999

Wybrane referaty

 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w świecie i w Polsce 2011-2012: ożywienie czy recesja?, IBRKK, Warszawa, 27.06.2012
 • Koniunktura na światowych rynkach surowców i jej wpływ na gospodarkę Polski, IBRKK, Warszawa, 11.06.2012
 • Koniunkturalne i strukturalne wyzwania dla sektora zagranicznego w Polsce, IBRKK, Warszawa, 20.12.2011
 • Wpływ zmian cen surowców na rynkach światowych na ceny w handlu zagranicznym Polski oraz ich efekty makroekonomiczne, IBRKK, Warszawa, 11.11.2011

Poniżej publikacje Janusza Chojny (autor/współautor) dostępne w księgarni Instytutu. Publikacje
Discussion Papers (No 103). Some aspects of Polish competitiveness [2012], Warszawa, 2012
Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej [2014], Warszawa, 2014
Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2011 roku. Raport roczny [2012], Warszawa, 2012
Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2012 roku. Raport roczny [2013], Warszawa, 2013
Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2014 roku. Raport roczny [2015], Warszawa, 2015
Inwestycje zagraniczne w Polsce 2010-2012 [2012], Warszawa, 2012
Inwestycje zagraniczne w Polsce 2011-2013 [2013], Warszawa, 2013
Inwestycje zagraniczne w Polsce 2012-2014 [2015], Warszawa, 2015
Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2010-2013 [2012], Warszawa, 2012
Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2011-2014 [2013], Warszawa, 2013
Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2012-2015 [2014], Warszawa, 2014
Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2013-2016 [2015], Warszawa, 2015
Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2011-2012 [2012], Warszawa, 2012
Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2012-2013 [2013], Warszawa, 2013
Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2013-2014 [2014], Warszawa, 2014
Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2014-2015 [2015], Warszawa, 2015