Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona główna
Szukaj:   
 

 
 

Elżbieta Małgorzata Jagiełło

Adiunkt w Zakładzie Koniunktury Światowej (ZKŚ), od 1992 r. członek międzynarodowego zespołu badawczego w ramach sieci naukowej AIECE Working Group on Commodity Prices and World Trade. Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego SGPIS (obecnie SGH) , doktor nauk ekonomicznych (rozprawa doktorska obroniona w Kolegium Gospodarki Światowej SGH). Ukończyła podyplomowe Studium Coachingu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 • Konkurencyjność gospodarki i jej determinanty
 • Koniunktura gospodarcza na świecie
 • Prognozy handlu światowego
 • Działalność eksportowa przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce

ZREALIZOWANE PROJEKTY WŁASNE

 • 2011-2014 (w trakcie realizacji) Projekt własny NCN pt. „Polska szkoła makrokonkurencyjności" (2011/01/B/HS4/00806);
 • 2006-2008 Projekt habilitacyjny MNiSW pt. „Strategiczne budowanie konkurencyjności gospodarki" (1575/H03/2006/31);
 • 2001-2004 Projekt doktorski KBN pt. „Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski na tle wybranych krajów kandydujących oraz krajów UE. Wyniki analizy czynnikowej" (5H02C 026 21);

WYBRANE PUBLIKACJE

 • Kapitał społeczny w kontekście atrakcyjności inwestycyjnej kraju goszczącego [2012], „Inwestycje zagraniczne w Polsce 2010-2012", IBRKK, Warszawa ( w druku).
 • Konkurencyjność eksportowa polskich przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego - wyniki badania ankietowego (współautorstwo), [2012], „Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2011-2012", IBRKK, Warszawa.
 • Handel światowy w 2011 r. i prognozy na lata 2012-2013, [2012], „Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2010-2013", IBRKK, Warszawa 2012.
 • Teoretyczne i empiryczne aspekty związku między BIZ i konkurencyjnością gospodarki kraju goszczącego, [2011], „Inwestycje zagraniczne w Polsce 2009-2011", IBRKK, Warszawa, ss. 215-233.
 • Konkurencyjność polskiej gospodarki w warunkach nierównomiernego ożywienia i zagrożenia finansów publicznych, [2011], „Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2010-2011", IBRKK, Warszawa, ss. 232-241.
 • Inwestycje zagraniczne a Zintegrowany Model Konkurencyjności Gospodarki, [2009], „Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny", IBRKK, Warszawa, ss.279-289.
 • Zintegrowany Model Konkurencyjności Gospodarki (ZMKG), [2009], „Studia Ekonomiczne" , Warszawa, nr 1-2, ss. 43-60.
 • Ryzyko (zagrożenia i szanse) dla polskich przedsiębiorstw eksportujących w dobie kryzysu w świetle badań ankietowych IBRKK, [2009], „Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2008-2009. Raport roczny" IBRKK, Warszawa, ss.148-155.
 • World Trade 2009-2010, [2009], „Discussion Papers", IBRKK, Warszawa, No 98, ss.1-41.
 • Strategiczne budowanie konkurencyjności gospodarki, [2008], Poltext, Warszawa, ss.1-167.
Poniżej publikacje dr Elżbiety Małgorzaty Jagiełło (autor/współautor) dostępne w księgarni Instytutu.

Publikacje
Aktywność eksportowa polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Wyniki badań ankietowych [2007], Warszawa, 2007
Discussion Papers (No 103). Some aspects of Polish competitiveness [2012], Warszawa, 2012
Discussion Papers (No 87). WORLD TRADE 2005-2006 [2005], Warszawa, 2005
Discussion Papers (No 98). WORLD TRADE 2009-2010 [2009], Warszawa, 2009
Inwestycje zagraniczne w Polsce 2009-2011 [2011], Warszawa, 2011
Inwestycje zagraniczne w Polsce 2010-2012 [2012], Warszawa, 2012
Inwestycje zagraniczne w Polsce 2011-2013 [2013], Warszawa, 2013
INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Raport roczny [2009], Warszawa, 2009
KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI W LATACH 2007-2010. Raport roczny [2009], Warszawa, 2009
KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI W LATACH 2008-2011. Raport roczny [2010], Warszawa, 2010
Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2009-2012, Warszawa, 2011
Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2010-2013 [2012], Warszawa, 2012
Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2011-2014 [2013], Warszawa, 2013
Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2010-2011, Warszawa, 2011
Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2011-2012 [2012], Warszawa, 2012
Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2012-2013 [2013], Warszawa, 2013
Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2013-2014 [2014], Warszawa, 2014
Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2014-2015 [2015], Warszawa, 2015
POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI W INTEGRUJĄCEJ SIĘ EUROPIE 2008-2009. Raport roczny [2009], Warszawa, 2009
POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI W INTEGRUJĄCEJ SIĘ EUROPIE 2009-2010. Raport roczny [2010], Warszawa, 2010
Polska szkoła makrokonkurencyjności, Warszawa, 2014
Studia i Materiały (Nr 80). WSKAŹNIKI MIĘDZYNARODOWEJ KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI [2003], Warszawa, 2003