Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaMapa strony
Szukaj:   
 

 
 

Mapa strony

Strona główna
   O nas
    Krótka historia
    Nasza misja
    Dyrekcja Instytutu
    Archiwum wydarzeń Instytutu
   Działalność
    Zakład Integracji Europejskiej (ZIE)
     Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)
      Rada Programowa
      Kolegium Redakcyjne
      Wymogi redakcyjne
      Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
      Lista recenzentów
      Warunki prenumeraty
      Spis treści numerów wg roczników
       2017
       2016
       2015
       2014
       2013
       2012
       2011
       2010
       2009
       2008
       2007
       2006
       2005
       2004
       2003
       2002
       2001
       2000
       1999
       1998
       1997
       1996
       1995
       1994
       1992
       1993
       1991
      Abstrakty
       1/2011
       2/2011
       3/2011
       4/2011
       5/2011
       6/2011
       1/2012
       2/2012
       3/2012
       4/2012
       5/2012
       6/2012
       1/2013
       2/2013
       3/2013
       4/2013
       5/2013
       6/2013
       1/2014
       2/2014
       3/2014
       4/2014
       5/2014
       6/2014
       1/2015
       2/2015
       3/2015
       4/2015
       5/2015
       6/2016
       1/2016
       2/2016
       3/2016
       4/2016
       5/2016
       6/2016
      Egzemplarze on-line
      Najczęściej cytowane artykuły w czasopiśmie
    Zakład Koniunktury Krajowej i Eksportowej (ZKKE)
    Zakład Koniunktury Światowej (KŚ)
    Zakład Badań Ekonomiczno-Społecznych (BES)
     Realizowane prace
     Publikacje
     Członkostwo w organizacjach
    Zakład Konsumpcji (ZK)
     Konsumpcja i Rozwój
      Rada Programowa
      Kolegium Redakcyjne
      Wskazówki dla Autorów artykułów
      Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
      Lista recenzentów
      Spis treści numerów
       4/2014
       3/2014
       2/2014
       1/2014
       2/2013
       1/2013
       2/2012
       1/2012
       1/2011
      Abstrakty
       4/2014
       3/2014
       2/2014
       1/2014
       2/2013
       1/2013
       2/2012
       1/2012
       1/2011
      Numery archiwalne
      English
     Raport Konsumpcja w Polsce
     Projekty badawcze w trakcie realizacji
     Projekty badawcze zrealizowane
    Zakład Rynku Usług (ZRU)
     Publikacje
    Zakład Zastosowań Metod Matematycznych w Ekonomii (ZZMME)
    Zakład Rynku Kapitałowego (ZRK)
    Biblioteka
   Współpraca
    Współpraca krajowa
     THINKTANK
     Spotkanie eksporterów z Wicepremierem
     Stowarzyszenie Eksporterów Polskich
      IBRKK na VI Kongresie Eksporterów Polskich
      IBRKK na VII Konferencji Eksporterów Przemysłu Rolno-Spożywczego
     Portal Edukacyjny DOLCETA
     Uniwersytet Rzeszowski
     Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    Współpraca zagraniczna
     AIECE Working Group on Commodity Prices and World Trade
      Sesja wiosenna 2015
      Sesja wiosenna 2014
      Sesja wiosenna 2012
     Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki (Ukraina)
     Naukowo-Badawczy Ekonomiczny Instytut w Kijowie (Ukraina)
     Uniwersytet Hubei w Wuhan
   Konferencje
   Publikacje
    Czasopisma
     Handel Wewnętrzny
      Rada programowa
      Kolegium redakcyjne
      Wymogi redakcyjne
      Editorial specifications
      Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
      The procedure of qualifying articles for publication
      Lista recenzentów
      Warunki prenumeraty
      Spis treści numerów wg roczników
       Spis treści numerów z 2016 r.
       Spis treści numerów z 2015 r.
       Spis treści numerów z 2014 r.
       Spis treści numerów z 2013 r.
       Spis treści numerów z 2012 r.
       Spis treści numerów z 2011 r.
       Spis treści numerów z 2010 r.
       Spis treści numerów z 2009 r.
       Spis treści numerów z 2008 r.
      Abstrakty
       1/2012
       2/2012
       3/2012
       4/2012
       5/2012
       6/2012
       1/2013
       2/2013
       3/2013
       4/2013 (cz. 1)
       4/2013 (cz. 2)
       5/2013
       6/2013
       6A/2013 tom 1 (cz.1)
       6A/2013 tom 1 (cz. 2.1)
       6A/2013 tom 1 (cz. 2.2)
       6A/2013 tom 1 (cz. 3)
       6A/2013 tom 1 (cz. 4)
       6A/2013 tom 2 (cz. 5.1)
       6A/2013 tom 2 (cz. 5.2)
       6A/2013 tom 2 (cz. 6)
       6A/2013 tom 2 (cz. 7.1)
       6A/2013 tom 2 (cz. 7.2)
       1/2014
       1/2014 tom 2 (cz. 1)
       1/2014 tom 2 (cz. 2)
       1/2014 tom 2 (cz. 3)
       2/2014 (cz. 1)
       2/2014 (cz. 2)
       3/2014 (cz. 1)
       3/2014 (cz. 2)
       3/2014 (cz. 3)
       4/2014 (cz. 1)
       4/2014 (cz. 2)
       4/2014 (cz. 3)
       4/2014 (cz. 4)
       5/2014 (cz. 1)
       5/2014 (cz. 2)
       5/2014 (cz. 3)
       5/2014 (cz. 4)
       6/2014 (cz. 1)
       6/2014 (cz. 2)
       6/2014 (cz. 3)
       1/2015 (cz. 1)
       1/2015 (cz. 2)
       1/2015 (cz. 3)
       1/2015 (cz. 4)
       2/2015 (cz. 1)
       2/2015 (cz. 2)
       2/2015 (cz. 3)
       2/2015 (cz. 4)
       2/2015 (cz. 5)
       3/2015 (cz. 1)
       3/2015 (cz. 2)
       3/2015 (cz. 3)
       3/2015 (cz. 4)
       4/2015 (cz. 1)
       4/2015 (cz. 2)
       4/2015 (cz. 3)
       4/2015 (cz. 4)
      Numery archiwalne
      Kontakt
   Projekty
    Projekty finansowane przez MNiSW i NCN
     Oryginalność i potencjał praktyczny ekonomii politycznej Tadeusza Kowalika. Próba oceny
     Liberalizacja rynku usług w UE jako czynnik podnoszący innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw usługowych
     Projekty zakończone
      Innowacyjność usług biznesowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw – ujęcie modelowe
      Identyfikacja polskich ekonomistów akademickich ze szkołami myśli ekonomicznej
      Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce
      Polska szkoła makro-konkurencyjności
      Upadłość konsumencka w Polsce na tle doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej
      Ceny w handlu zagranicznym Polski na tle nowych tendencji na rynkach światowych
      Kompetencje konsumentów jako stymulanta innowacyjnych zachowań i zrównoważonej konsumpcji
      Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na powstawanie i rozwój innowacji w Indiach - analiza z wykorzystaniem modelu CDM
      Rynek produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce
      Wpływ wykorzystania WiOO na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw
      Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw w warunkach światowej dekoniunktury i wychodzenia z kryzysu oraz wpływ ekspansji zagranicznej na podnoszenie ich potencjału innowacyjnego
      Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów
      Ochrona i edukacja konsumentów na wybranych rynkach usług
      Poziomy i pionowy handel wewnątrzgałęziowy wyrobami przemysłu motoryzacyjnego w UE
      Miejsce i rola ludzi młodych w regionie
      Handel w polityce rynku pracy
      Redystrybucja dochodów i jej wpływ na poziom konsumpcji gospodarstw domowych
      Światowy rynek usług w początkach XXI wieku
      Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
      Reklama w procesach konkurencji na rynku polskim
    Projekty finansowane z EFS
     Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy
     Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie a potrzeby rynku pracy – diagnoza i prognoza
     Rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy
     Nowy wizerunek szkół zawodowych w Lublinie i Chełmie
     Projekty zakończone
      Masterpress - doskonalenie kwalifikacji i umiejętności kadr
      Postęp prac w realizacji projektu DWF_2.1.1_299
      Wpływ wejścia Polski do strefy euro na bezrobocie i zatrudnienie
      EFS - Regionalne zrónicowanie wykorzystania narzędzi rynku pracy a ograniczanie bezrobocia
    Projekt INDEUNIS
    Klastry
     Mazowiecki Klaster Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT)
     Klaster Eksport Promocja Azja (EPA)
    Projekt Emerging Market Global Players
    Projekty na zamówienie Ministerstwa Gospodarki
     Promocja Programu działań na rzecz wspierania elektronicznego handlu i usług na lata 2009-2010
   Księgarnia
    Regulamin księgarni
   Gospodarka
    Gospodarka świata i Polski - szanse i zagrożenia
     Juliusz Kotyński
     Krzysztof Marczewski
     Janusz Chojna (1)
     Janusz Chojna (2)
     Jan Przystupa
    Bezkosztowe możliwości zwiększenia wpływów z podatków
    Handel wewnętrzny w Polsce 2011-2016
    Dylematy zrównoważonego rozwoju
    Świat i Polska przed nowymi wyzwaniami
     Juliusz Kotyński
     Krzysztof Marczewski
     Jan Przystupa
     Janusz Chojna
     Łukasz Ambroziak
    Zmiany w sferze handlu w Polsce w latach 2010-2015
    Szanse i zagrożenia wzrostu. Prognozy na przyszłość.
     Krzysztof Marczewski
     Janusz Sawicki
     Jan Przystupa
     Janusz Chojna
    Polska gospodarka przed wielką zmianą?
     Krzysztof Marczewski
     Jan Przystupa
     Jan Piotrowski
   Przetargi
   Praca
   Kontakt
   Sala konferencyjna
   BIP