Polska zmierza ku solidarności społecznej – wynika z raportu PIE

Polski Instytut Ekonomiczny (obecnie jeszcze IBRKK) przedstawił pierwszy raport przygotowany dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezydent podpisał ustawę o utworzeniu Polskiego Instytutu Ekonomicznego

Powstanie on w miejsce Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowego Instytutu Badawczego.

 

 

 

 

 

 

 

Working Paper o skutkach wojen handlowych USA-UE

Zapraszamy do lektury artykułu, w którym przedstawiamy przewidywane skutki konfliktu gospodarczego i spodziewane straty handlowe dla Polski, Grupy Wyszehradzkiej oraz UE.

 

 

 

 

 

 

Cyfryzacja wymaga współpracy samorządów i rządu

Aby sprawnie wdrożyć e-usługi publiczne i przeprowadzić strategie cyfryzacyjne, należy jak najszybciej usprawnić współpracę samorządów i rządu – to najważniejszy wniosek po 22. Konferencji „Miasta w Internecie”, która odbyła się w dniach 27-29 czerwca 2018 r. w Gdańsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs na esej metaekonomiczny

Pula nagród w konkursie wynosi 10 000 zł.

Przedsiębiorstw handlowych

Przeprowadzamy gruntowną analizę rentowności inwestycji handlowych we wskazanych lokalizacjach w odniesieniu do:

  • wielkości rynku
  • wpływu na handel lokalny
  • przepisów regulujących realizację inwestycji
  • potrzeb konsumentów na danym obszarze terytorialnym

Kładziemy nacisk na badania popytu i podaży na rynkach branżowych, opracowując prognozy krótko- i długoterminowe.
Weryfikujemy zwyczaje zakupowe konsumentów na rynku branżowym, w tym:

  • preferowany sposób opakowania
  • częstotliwość zakupów
  • miejsce zakupów