Zakład

Publikacja pokonferencyjna

jak mierzyć efekty innowacji społecznych publikacja pokonferencyjna
Uczestników konferencji „Jak mierzyć efekty innowacji społecznych?", która odbyła się 28 października 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju oraz wszystkich zainteresowanych problematyką tej konferencji, zapraszamy do zapoznania się z publikacją pokonferencyjną pt. Jak mierzyć efekty innowacji społecznych? W publikacji Czytelnik znajdzie materiały dotyczące przebiegu konferencji oraz jej podsumowanie.

Link do pobrania materiałów

Jak mierzyć efekty innowacji społecznych

jak mierzyć efekty innowacji społecznych
28 października 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Jak mierzyć efekty innowacji społecznych?, pod honorowym patronatem Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Ministra Finansów Mateusza Morawieckiego oraz Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. Organizatorami konferencji byli:
 • Akademia Leona Koźmińskiego,
 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur,
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Ministerstwo Rozwoju,
a partnerem merytorycznym:
 • Belter Social Design Company.
Tegoroczna konferencja, czwarta z cyklu "Innowacje społeczne w Polsce", koncentrowała się na problematyce mierzenia tych innowacji. Konferencję otworzył dyrektor Instytutu dr Bogusław Bławat. Następnie głos zabrał Podsekretarz Stanu w MR Paweł Chorąży. Główną część konferencji, poświęconą dyskusji nad problematyką mierzenia efektów innowacji społecznych poprzedziło wystąpienie gościa specjalnego prof. zw. dr hab. inż. Michała Kleibera z PAN. W trakcie konferencji, którą prowadziła prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta odbyły się trzy panele problemowe.
 1. Pierwszy, prowadzony przez Agatę Stafiej-Bartosik z ASHOKA Polska, poświęcony był ocenie innowacji społecznych przez beneficjentów. W dyskusji poruszono m. in. takie zagadnienia jak wpływ innowacji społecznych na poprawę jakości życia osób zdrowych i osób z różnymi dysfunkcjami oraz na jakość życia społeczeństwa i społeczności lokalnej.
 2. W drugim panelu, w którym moderatorem był prof. dr hab. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego, zajęto sie problematyką mierzenia efektów innowacji społecznych w administracji państwowej, instytucjach samorządowych, organizacjach pozarządowych i pozabiznesowych.

Dylematy zrównoważonego rozwoju

dylematy zrównoważonego rozwoju
W dniu 7 września 2016r. w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur odbyła się konferencja nt: Dylematy zrównoważonego rozwoju, na której prezentowane były raporty:
 • „Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2015-2016"
 • „Gospodarka i handel zagraniczny w Polski 2015 roku".
Konferencję otworzył dyrektor Instytutu dr hab. Ryszard Michalski. Cykl prezentacji poprzedziło wystąpienie prof. dr hab. Juliusza Kotyńskiego, redaktora raportu nt. polityki gospodarczej. W dalszej części konferencji referaty wygłosili:
 • Gospodarka i handel zagraniczny Polski. Prognoza na lata 2016-2017. Koniunktura i (czy) polityka? - dr Jan Przystupa, prof. IBRKK;
 • Stabilność finansów zagranicznych w Unii Europejskiej - dr Janusz Sawicki;
 • Wartości jednostkowe (unit values) w polskim eksporcie - Wojciech Mroczek;
 • Kierunki zmian w polityce ekonomiczno-społecznej Polski w latach 2015-2016 i ich możliwe skutki - dr Jan Piotrowski;
 • Zmiany w produkcji i handlu rolno-żywnościowym Polski w latach 2014-2016 - dr Konrad Prandecki (IERiGŻ). Konferencja zakończyła się dyskusją.

Świat i Polska przed nowymi wyzwaniami

W dniu 7 lipca 2016 r. odbyła się konferencja naukowa nt. Świat i Polska przed nowymi wyzwaniami, na której zaprezentowane zostały dwa raporty Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur „Koniunktura gospodarcza świata i Polski 2014-2017" oraz „Inwestycje zagraniczne w Polsce 2013-2015”. Podczas konferencji wygłoszono 6 referatów:
 • Prof. dr hab. Juliusz Kotyński – Koniunktura i handel światowy. Podstawowe tendencje.
 • Dr Jan Przystupa, prof. IBRKK – Koniunktura świata i Polski. Polska – koniunktura 2015 r. Prognoza na 2016-2017.
 • Dr hab. Krzysztof Marczewski, prof. IBRKK – Czy stagnacja sekularna w krajach rozwiniętych?
 • Dr Karolina Konopczak – Wielka Brytania po kryzysie finansowym.
 • Mgr Janusz Chojna – Inwestycje zagraniczne w Polsce 2014-2015.
 • Dr Łukasz Ambroziak – Wsparcie ze środków publicznych rynku pojazdów elektrycznych. Wnioski dla Polski.

Dyskusja z uczestnikami z sali zakończyła konferencję. (Prezentacje)
Subscribe to

Aktualności

Instytut zaprasza na konferencję „Handel w latach 2011-2016 oraz uwarunkowania i scenariusze rozwoju handlu w perspektywie 2020 r.". Konferencja odbędzie się w dniu 16 stycznia 2017 r. w siedzibie Instytutu Al. Jerozolimskie 87.
Zapraszamy do prenumeraty naszych czasopism.
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur serdecznie zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową pt. „Konsumpcja i rozwój. Rozwój i konsumpcja”, która odbędzie się 24 marca 2017 r. w Warszawie.
Punktacja za publikacje w periodykach IBRKK w 2016 roku.
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Akademia Leona Koźmińskiego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rozwoju oraz partner merytoryczny Better.Social Design Company serdecznie zapraszają 28 października 2016 r. o godz.10.00 na ogólnopolską konferencję naukową pt. Jak mierzyć efekty innowacji społecznych?

Porozmawiajmy o gospodarce

prof. dr hab. Juliusz Kotyński - Zakład Koniunktury Światowej Koniunktura i handel światowy Rok 2015 był rokiem najsłabszego rozwoju światowej gospodarki od 2009 r.; anemiczny chwiejny wzrost utrzymywał się od 2012 r.