Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona główna
Szukaj:   
 

  Aktualności

Biblioteka
Od dnia 1 grudnia 2016 r. biblioteka chwilowo będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.

 
Prenumerata czasopism
Zapraszamy do prenumeraty naszych czasopism.

 
Konferencja naukowa „Konsumpcja i rozwój. Rozwój i konsumpcja”
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur serdecznie zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową pt. „Konsumpcja i rozwój. Rozwój i konsumpcja”, która odbędzie się 24 marca 2017 r. w Warszawie.
24 marca 2017 r.
 
Seminarium: Ekonomiści o sobie i naukach ekonomicznych. Wokół książki „Paradoksy ekonomii. Rozmowy z polskimi ekonomistami"
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur serdecznie zaprasza na otwarte seminarium pt.: Ekonomiści o sobie i naukach ekonomicznych. Wokół książki „Paradoksy ekonomii. Rozmowy z polskimi ekonomistami", które odbędzie się 16 marca 2017 r. w Warszawie.
16 marca 2017 r.
 
Punktacja czasopism MNiSW
Punktacja za publikacje w periodykach IBRKK w 2016 roku.
14 grudnia 2016 r.
 

więcej...


 

W dniu 31.01.2017 r. w gmachu Ministerstwa Rozwoju odbył się „Sejmik dronowy” – ogólnopolska konferencja, której organizatorami byli Instytut Mikromakro, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur oraz CNBOP-PIB. Celem konferencji była próba odpowiedzi na pytania: gdzie jesteśmy?, dokąd idziemy?, jakie są wyzwania dla rynku dronów w Polsce? w kontekście Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.
W ocenie organizatorów „Rozproszenie branży powoduje brak wystarczającej siły przebicia by zaistnieć szerzej na rynku. Tylko wspólnymi działaniami: firm prywatnych, instytucji badawczych, uczelni wyższych, think-tanków, potencjalnych użytkowników stworzymy z dronów naszą narodową specjalizację jako część przemysłu 4.0”.
Konferencję prowadzili dr Anna Partyka-Opiela, radca prawny w Kancelarii DZP i Sławomir Kisieliński, prezes zarządu Fundacji Instytut Mikromakro. W panelu wprowadzającym do dyskusji głos zabrali: Pani Jadwiga Emilewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, dr Bogusław Bławat, dyrektor IBRKK, st. bryg. mgr inż. Krzysztof Biskup, z-ca dyrektora ds. technicznych CNBOP-PIB.

W debacie nt.: „ Wyzwania rynku dronów w Polsce jako część przemysłu 4.0.” udział wzięli: dr Aleksandra Auleytner, partner w Kancelarii DZP, Tomasz Badowski, dyrektor marketingu i promocji WB Electronics, st. bryg. mgr inż. Krzysztof Biskup, z-ca dyrektora ds. technicznych CNBOP-PIB, dr Bogusław Bławat, dyrektor IBRKK, Mirosław Poppe, partner w dziale usług doradczych KPMG w Polsce i Michał Wojas, prezes zarządu FlyTech UAV sp. z o.o.
Podczas konferencji wiele miejsca poświecono prawnym aspektom funkcjonowania rynku dronowego oraz praktycznym zastosowaniom bezzałogowców. W końcowej części konferencji odbyła sesja: „Burza mózgów” dotycząca wyzwań technologicznych, społecznych i prawnych wybranych zastosowań dronów i kierunków rozwoju branży. W konferencji wzięli udział liczni przedstawiciele branży i zainteresowane problematyką osoby.


W dniu 16 stycznia 2017 r. w siedzibie IBRKK odbyła się konferencja naukowa nt. Handel w latach 2011-2016 oraz uwarunkowania i scenariusze rozwoju handlu w perspektywie 2020 r., której organizatorem byli Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur oraz Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Celem spotkania była ocena stanu rozwoju handlu oraz wymiana myśli i poglądów przedstawicieli nauki i praktyki gospodarczej na temat kierunków rozwoju handlu w perspektywie 2020 r. oraz możliwych scenariuszy działań różnych grup przedsiębiorstw handlowych w warunkach narastającej konkurencji, postępującego usieciowienia firm, rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zmieniających się preferencji zakupowych konsumentów. W konferencji uczestniczyli pracownicy naukowi z kilkunastu krajowych ośrodków naukowych (uczelni i jednostek badawczych), przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju oraz przedstawiciele przedsiębiorstw i organizacji handlowych (m. in. Polskiej Izby Handlu, Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług, Mazowieckiej Agencji Handlowej „Społem”) oraz dostawców (Polskiej Federacji Producentów Żywności), a także niezależni eksperci rynku FMCG i dziennikarze specjalizujący się w problematyce handlu i usług.

W pierwszej części konferencji wygłoszono pięć referatów:
- Handel wewnętrzny w Polsce w latach 2011-2016; dr Urszula Kłosiewicz-Górecka, prof. IBRKK; wystąpienie zawierało wybrane treści przedstawione w raporcie rocznym o handlu pt. Raporty. Handel wewnętrzny 2011-2016, wydanym przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur,
- Sprzedaż detaliczna żywności w Polsce i UE w latach 2011-2015; dr hab. Krystyna Świetlik, prof. Instytutu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB,
- Znajomość zachowań klientów jako podstawa budowy strategii rozwoju przedsiębiorstw handlowych; dr hab. Katarzyna Bilińska-Reformat, dr hab. Beata Reformat, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
- Obszary ryzyka w działalności krajowych producentów marek własnych detalistów;
dr Zbigniew Spyra, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
- Supermarkety społeczne jako nowy wymiar CSR i ich wkład w zrównoważony rozwój; dr hab. Grażyna Śmigielska, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; Blaženka Knežević, PhD Associate Professor and Ivana Marić, PhD Assistant Professor University of Zagreb.
W drugiej części konferencji przeprowadzono dyskusję panelową nt. Jak nowe uwarunkowania, w tym prawne mogą wpłynąć na rozwój handlu?, której moderatorem była dr hab. Barbara Borusiak, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Przedmiotem dyskusji panelowej były następujące zagadnienia:
- Zmiana uwarunkowań, w tym prawnych rozwoju handlu - jakie mogą być skutki dla przedsiębiorstw handlowych, dostawców, rynku pracy i rynków lokalnych?
- Możliwe scenariusze rozwoju handlu w perspektywie 2020 r.
W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele: Uniwersytetu w Rzeszowie, Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, Polskiej Izby Handlu, Polskiej Federacji Producentów Żywności, ekspert rynku FMCG, IBRKK. Archiwum wydarzeń Instytutu  >>


 
 

Porozmawiajmy o gospodarce

Dylematy zrównoważonego rozwoju

dr Jan Przystupa, prof. IBRKK - Zakład Koniunktury Krajowej i Eksportowej

Gospodarka Polski. Prognoza na lata 2016-2017 – koniunktura i (czy) polityka?

Mamy za sobą prawie trzy kwartały 2016 r. Opublikowane przez GUS dane za dwa kwartały mogą budzić pewne zdziwienie, może nie tyle ze względu na przyrost PKB (3,1%) ile ze względu na strukturę wzrostu. (Dalej)Świat i Polska przed nowymi wyzwaniami

prof. dr hab. Juliusz Kotyński - Zakład Koniunktury Światowej

Koniunktura i handel światowy

Rok 2015 był rokiem najsłabszego rozwoju światowej gospodarki od 2009 r.; anemiczny  chwiejny wzrost utrzymywał się od 2012 r. (Dalej)


dr hab. Krzysztof Marczewski, prof. IBRKK - kierownik Zakładu Koniunktury Krajowej i Eksportowej

Poprawa sytuacji w strefie euro

Tempo wzrostu gospodarczego w strefie euro w 2015 roku wyraźnie przyspieszyło i było wyższe niż przewidywały to wiosną zeszłego roku główne instytucje międzynarodowe. (Dalej)


dr Jan Przystupa, prof. IBRKK - Zakład Koniunktury Krajowej i Eksportowej

Prognoza rozwoju polskiej gospodarki w latach 2016-2017

W 2015 r. realny PKB Polski powiększył się o 3,6%. Przyrost PKB był, od strony statystyki rachunków narodowych, determinowany przez spożycie gospodarstw domowych (50% przyrostu) oraz w mniejszym stopniu przez spożycie publiczne (16,7%) i inwestycje (30,6%). (Dalej)


mgr Janusz Chojna - kierownik Zakładu Koniunktury Światowej

Pozycja firm z kapitałem zagranicznym w gospodarce Polski

W 2014 r. nastąpiło zahamowanie spadkowej tendencji udziału firm z kapitałem zagranicznym w gospodarce Polski, notowanej od 2010 r. (Dalej)


dr Łukasz Ambroziak - Zakład Integracji Europejskiej

Pojazdy elektryczne - dynamicznie rozwijający się segment rynku motoryzacyjnego

Globalny kryzys finansowo-gospodarczy lat 2008/2009 bez wątpienia zapoczątkował nową erę w rozwoju światowej branży motoryzacyjnej - erę pojazdów o niskiej emisji spalin. (Dalej)


Marka Polskiej Gospodarki

Sala konferencyjna
Instytut posiada do wynajęcia klimatyzowaną salę konferencyjną na ok. 80-90 osób (więcej informacji...).

Publikacje elektroniczneNowości wydawnicze
Handel wewnętrzny w Polsce 2011-2016 [2016] Handel Wewnętrzny. Dwumiesięcznik. Prenumerata roczna - 2017 r. (6 numerów) Konsumpcja i Rozwój 4/2016
Konsumpcja i Rozwój. Prenumerata roczna - 2017 r. (4 numery) Unia Europejska.pl (poprzedni tytuł „Wspólnoty Europejskie”). Dwumiesięcznik. Prenumerata roczna - 2017 r. (6 numerów) Unia Europejska.pl 5/2016 (240). Dwumiesięcznik 
 
 

W serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur   Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, tel. (22) 628-55-85, fax (22) 628-24-79