Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Integracji Europejskiej (ZIE)Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)
Szukaj:   
 

 
Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Abstrakty
Egzemplarze on-line
Najczęściej cytowane artykuły w czasopiśmie

 

Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)

ISSN 2084-2694

„Unia Europejska.pl" (do 2011 r. znana pod nazwą „Wspólnoty Europejskie") jest jedną z najstarszych w Polsce publikacji cyklicznych, poświęconych w całości problematyce integracji europejskiej. W 2016 r. obchodziła 25-lecie. W latach 1991-2006 wydawana była przez Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego jako miesięcznik, a od 1 stycznia 2007 r. już jako dwumiesięcznik przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.

Publikacja kierowana jest do wszystkich, którzy interesują się problematyką integracji europejskiej zarówno z naukowego punktu widzenia, jak i ze względu na prowadzoną działalność gospodarczą czy wykonywaną pracę.

W każdym numerze dwumiesięcznika znajduje się 5-7 artykułów poświęconych tematyce integracji europejskiej. Ponadto stałą pozycją jest dział „Statystyczny obraz Unii Europejskiej" oraz wykaz aktów prawnych UE i RP istotnych z punktu widzenia procesu integracji Polski w UE, które weszły w życie w okresie bezpośrednio poprzedzającym ukazanie się publikacji (dział „Ważne dla podmiotów gospodarczych").

Tematyka publikowanych artykułów nawiązuje do zachodzących wydarzeń społeczno-gospodarczych i dotyczy m.in.: gospodarki i finansów, wspólnej polityki handlowej i rolnej, polityki regionalnej, konkurencji, energetycznej i społecznej, a także rozszerzenia Unii Europejskiej i jej stosunków z krajami trzecimi.

Autorami artykułów publikowanych w „Unii Europejskiej.pl" są pracownicy IBRKK oraz innych krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych.

Dwumiesięcznik znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (część B). Zgodnie z WYKAZEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 9 grudnia 2016 r. liczba punktów przyznawanych za publikację w dwumiesięczniku "Unia Europejska.pl" wynosi 11.  

Czasopismo jest indeksowane w międzynarodowych bazach Index Copernicus Journal Master List, Pro Quest, Google Scholar i Publish or Perish oraz obecne w bazach BazEkon, CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), PBN, POL-index, Researchgate i WorldCat. 

Czasopismo recenzowane.

Wersja papierowa czasopisma jest wersją pierwotną.

Wydawca

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research
02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87
tel.: (48) 22 628-55-85, 22 813-46-50, 22 813-51-86
fax: (48) 22 628-24-79

http://ibrkk.pl//
http://uniaeuropejska.ibrkk.pl

Redakcja

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87
tel.: (48) 22 628-55-85, 22 813-46-50, 22 813-51-86
e-mail: ewa.kaliszuk@ibrkk.pl

Redaktor Naczelna: dr Ewa Kaliszuk, prof. nadzw. IBRKK
tel. (48) 22 628-55-85, 22 813-46-50, 22 813-51-86
e-mail: ewa.kaliszuk@ibrkk.pl

 

 
 
Unia Europejska.pl (poprzedni tytuł „Wspólnoty Europejskie”). Dwumiesięcznik. Prenumerata roczna - 2017 r. (6 numerów)
Unia Europejska.pl (poprzedni tytuł „Wspólnoty Europejskie”). Dwumiesięcznik. Prenumerata roczna - 2017 r. (6 numerów) 

Cena:  210,00 PLN
Dodaj do koszyka
opis: Dwumiesięcznik „Unia Europejska.pl" jest jednym z najstarszych w Polsce periodyków poświęconych w całości problematyce integracji europejskiej.