Porady

Wdrażanie norm ISO – jak wygląda?

Wdrożenie norm ISO nie określa tego, w jaki sposób powinna funkcjonować działalność. Ma jedynie na celu informacje dotyczące tego, co powinien zawierać System Zarządzania Jakością, a wszystkie zasady wprowadzane są przez właściciela firmy lub kierownictwo. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, w jaki sposób proces wdrożenia powinien wyglądać. Sprawdźmy!

ISO – czym jest system zarządzana jakością?

System ISO (International Organization for Standardization) ma na celu zarządzanie jakością wszystkich produkowanych przez naszą firmę produktów lub świadczeniem usług oraz trzymanie ich na tym samym poziomie. Jeśli spełnimy wszystkie normy i utrzymamy je, to uzyskamy certyfikat ISO, który będzie dla klientów gwarancją wysokiej jakości, wiarygodności i profesjonalizmu.

Etapy wdrażania ISO

Wiedząc, czym jest system ISO, powinniśmy zapoznać się z etapami jego wdrażania, który dzieli się na dwa etapy.

FAZA PRZYGOTOWAWCZA

Do fazy przygotowawczej należą takie działania, jak powołanie zespołu, który będzie zajmował się realizacją wdrożenia, ustalenie, jakie wymagania muszą zostać spełnione, analiza dotychczasowego systemu zarządzania oraz porównanie stanu obecnego do założonego i identyfikacja tych procesów w naszej firmie. 

FAZA WDROŻENIOWA

Faza ta polega przede wszystkim na opracowaniu planu wdrożenia oraz realizowaniu go, kontrolując jednocześnie wykonane działania. Na tym etapie konieczne jest również przeprowadzenie szkoleń nie tylko dla pracowników, ale również dla całej kadry zarządzającej, dla zespołu wdrożeniowego oraz dla kandydatów na audytorów wewnętrznych firmy. W tym czasie należy tworzyć odpowiednią dokumentację i weryfikować cały proces wdrażania (co najmniej 3 miesiące). 

To jednak nie wszystkie, ponieważ w trakcie trwania fazy przygotowawczej należy przeprowadzić audyt wewnętrzny. Na tym etapie konieczne jest doszkolenie na stanowiskach, w których pojawiły się jakiekolwiek niedogodności i przeprowadzić wewnętrzne działania korygujące błędy. Następnie konieczny jest wybór jednostki, która będzie certyfikowała firmę i przygotowanie do tego procesu. Na końcu całego procesu następuje audyt certyfikujący. 

Wdrażanie norm ISO – zalety

Wdrażanie norm ISO niesie za sobą wiele korzyści, dzięki którym nasze przedsiębiorstwo będzie posiadało certyfikat, który jest gwarancją dla klientów dotyczącą wysokiej jakości produktów lub usług. Dodatkowo:

  • Poprawia wizerunek firmy
  • Zyskujemy zaufanie klientów
  • Pracownicy są bardziej zaangażowani
  • Cała kadra wraz z pracownikami szkoli się
  • Komunikacja w firmie ulegnie poprawie
  • Gromadzenie danych na temat firmy i porównywanie ich
  • Szybki rozwój firmy
  • Wsparcie zarządzania firmą
  • Wykorzystanie metod i narzędzi do wsparcia firmy

Certyfikat ISO – jak go uzyskać?

Wdrożenie norm ISO w każdej firmie ma na celu otrzymanie certyfikatu ISO, który ma na celu poprawienie jakości naszych produktów, pracy oraz wizerunku na rynku. W tym celu do jednostki certyfikującej należy złożyć zarówno wniosek, jak i wszystkie wymagane przez nią dokumenty. Następnie przedsiębiorstwo przestępuje do wdrażania norm ISO, w tym czasie, w wyznaczonym terminie jednostka należąca do Polskiego Centrum Akredytacji przeprowadza tak zwany audyt. Jeśli otrzymamy wynik pozytywny, to otrzymamy upragniony certyfikat, który otwiera nam także rynki międzynarodowe.  Należy również pamiętać, że konieczne jest poniesienie kosztów związanych z całym procesem, jednak ustalane są one indywidualnie. 

Pamiętajmy, że wdrożenie systemu ISO oraz otrzymanie certyfikatu nie gwarantuje nam sprawy jakości naszej firmy. Konieczne jest również stałe utrzymanie wdrożonych norm na tym samym poziomie. W tym celu zarówno kadra, jak i pracownicy powinni się regularnie doszkalać, by móc wspólnymi siłami dbać o dalszy rozwój całego biznesu. Zatem konieczna jest częsta analiza działań, by uchronić się przed spadkiem jakości produktów i usług.

Podobne artykuły
Porady

Automatyczne linie pakujące — kiedy stają się niezbędne w biznesie?

Odkąd na rynku pojawiły się automatyczne linie pakujące, pakowanie stało szybsze, a wydatki z…
Czytaj
Porady

Po czym poznać wysokiej jakości karton?

Kartonowe pudła są wszędzie. Niezależnie od tego, czy kupujemy zabawki, produkty spożywcze czy…
Czytaj
Porady

Jak stworzyć dobrą etykietę na swoje produkty?

Etykieta umieszczana na każdym produkcie ma przede wszystkim za zadanie przyciągnąć uwagę…
Czytaj

Dodaj komentarz